| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Grupos de traballo

Page history last edited by antoniogaliza 13 years, 8 months ago

Despois do derradeiro encontro en ANDREA o 5 de xullo, conformáronse

dous grupos de traballo. Estas son algunhas das cuestións das que se falou:

 

Grupo de traballo de ECO-ECONOMÍA

(Bugui, Cesar, David)

 • Reflexión para a creación ou deseño de moeda complementaria
  • Por en valor o traballo (hora, xornada, servizo X persoa)
  • Contacto con Serxio ( Red de troco de Coruña), Javier (Vigo troca), Manolo (Galeuros)

    

 • Organización da caixa comunitaria de capitalización de proxectos
  • Porcentaxe de ingreso
  • Actividade ou recurso tipo para

 

Grupo de traballo de VIVEIROS COMUNITARIOS

(Carlos, Ivan, Cesar, Jose, Javier e Miriam)

 • Eleccion do lugar
 • Catalogo de recursos disponibeis
 • Xornada a finais do verán para avaliación
 • Actividades para outono, plantado, estaquillado...

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Despois da Feira ALTERNALIA de Moaña, configurouse outro grupo de traballo,

despois da demanda de axuda e colaboración solicitada.

 

Grupo de traballo de AXUDA E ASESORAMENTO A PROXECTOS

(Carlos, Iván, César, Antonio e Vivianne)

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.